กลุ่มเทคนิค

มีทั้งหมด 2 คน ศวร.ขก. 1 คน ท่าพระ 1 คน 
  • นายสุรชัย พรภู่พุทธคุณ

    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

    ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
  • นายหฤษฏ์ พิธาธนบดี

    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

    ความถนัด งานวิจัยอ้อย,ถั่วลิสง