ประกาศขายทอดตลาด

            

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมา โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น   สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-20 เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.