หน้าหลัก

           

สงกรานต์ปีใหม่ไทยมาถึงอีกคราวแล้ว

ขอจงสุขหรรษาสนุกสนาน

ขอพระคุณพระพุทธดลบันดาล

ขอให้ในทุกๆ วันมีโชคดี

       

  • dir 1.jpg
    สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สื่อสารกับท่านทางเว็ปไซต์แห่งนี้ เราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพืชไร่แบบครบ...